Links & referenties

Wanneer Maan Special Products een product voor de klant moet maken, verzorgt Maan Engineering, waar nodig, de machine.

http://www.maaneng.nl

Maan Special Products werkt nauw samen met Maan Research & Development. Producten die Maan Special Products voor de klant maakt kunnen via deze samenwerking geoptimaliseerd worden.

http://www.maanrd.nl

Het uitwisselen van kennis en ervaring staat centraal binnen onze organisatie. Maar ook daarbuiten. We zijn lid van de Vereniging Contamination Control Nederland (VCCN). Een actieve vereniging voor en door vakmensen, waar contamination control de verbindende factor is.

http://www.vccn.nl/

Partner for progress zegt Kiwa zelf. En daarmee is meteen duidelijk waarom Maan voor hen kiest. Samen werken we voortdurend aan de verbetering van onze processen, producten, medewerkers. Maar ook aan het openen van de weg naar innovatie en duurzaamheid. Elke dag.

http://www.kiwa.nl

nl